05 tập thể và 25 cá nhân thuộc Tổng công ty VIWASEEN được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 871/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 25 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

I. Tập thể:

1. Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty
2. Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn Tổng công ty
3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco)
4. Chi nhánh Nhà máy nước ĐakMil, Công ty Cổ phần Waseco
5. Công ty Cổ phần Viwaseen3.

II. Cá nhân:
Công ty Mẹ - Tổng công ty

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh Châu, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty
2. Bà Lê Thị Thu Thủy, Chuyên viên, Phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Chuyên viên, Phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty
4. Ông Nguyễn Ngọc Thiên, Chuyên viên, Phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty
5. Bà Phạm Thị Thu Giang, Chuyên viên, Phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty
6. Ông Vũ Thành Công, Trưởng phòng Pháp chế Tổng công ty
7. Bà Bùi Kim Đức, Chuyên viên, Phòng Pháp chế Tổng công ty
8. Bà Nguyễn Thị Lê Minh, Chuyên viên, Phòng Đầu tư Tổng công ty
9. Ông Lưu Công Sơn, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Thi công Tổng công ty
10. Bà Lê Hoài Bắc, Kỹ sư, Phòng Kỹ thuật - Thi công Tổng công ty
11. Ông Nguyễn Huy Vân, Chánh Văn phòng Tổng công ty
12. Bà Phạm Thị Hiên, Nhân viên, Văn phòng Tổng công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO)
13. Ông Nguyễn Duy Hùng, Tổng giám đốc Công ty
14. Ông Nông Hải Lượng, Phó Tổng giám đốc Công ty
15. Ông Trần Thi Vũ, Phó Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh vật tư
16. Ông Hòa Quang Vạn, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy nước ĐăkMil.

Công ty Cổ phần VIWASEEN 3
17. Ông Nguyễn Văn Vũ, Đội trưởng, Đội Xây lắp điện.

Công ty Cổ phần VIWASEEN 11
18. Ông Đặng Xuân Hữu, Phó Giám đốc Công ty
19. Bà Bùi Thị Xon, Nhân viên, Phòng Kế toán - Tổ chức Hành chính.

Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt - WAHSIN
20. Ông Lê Văn Thiệu, Phó Tổng giám đốc Công ty
21. Ông Nguyễn Chí Thức, Kế toán trưởng Công ty
22. Ông Huỳnh Văn Út, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch Kinh doanh
23. Ông Bùi Văn Hoàng, Công nhân, Tổ lò
24. Ông Nguyễn Văn Sâm, Trưởng phòng Kỹ thuật, Quản lý chất lượng Công ty.

Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Petrowaco
25. Ông Đoàn Vũ Tiến, Kế toán trưởng Công ty.

 

Liên kết website