20 cá nhân thuộc Tổng công ty VIWASEEN được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 872/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 20 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2014-2016 gồm:

Công ty Mẹ - Tổng công ty

1. Ông Trần Mạnh Khôi, Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động
2. Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Chuyên viên, Phòng Tổ chức lao động 
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên, Phòng Tổ chức Lao động
4. Bà Đoàn Thị Lan Anh, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty
5. Bà Trần Thị Luyện, Chuyên viên, Phòng Tài chính - Kế toán
6. Bà Đoàn Thị Thủy, Chuyên viên, Phòng Pháp chế Tổng công ty
7. Ông Nguyễn Duy Thanh, Kỹ sư, Phòng Đầu tư Tổng công ty
8. Bà Bùi Minh Hằng, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty
9. Ông Lương Bảo Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Viwaseen
10. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Giám đốc, Ban Quản lý dự án Viwaseen.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco)
11. Bà Vũ Thị Khiêm, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty
12. Ông Phạm Phước Thịnh, Phó phòng Tổ chức - Hành chính Công ty
13. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Kế toán trưởng Công ty
14. Ông Huỳnh Bá Đức, Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh Vật tư
15. Ông Hà Văn Dũng, Đội trưởng, Đội Xây lắp số 5.

Công ty Cổ phần Viwaseen 3
16. Ông Đào Đình Long, Ban CP2
17. Ông Nguyễn Đức Văn, Ban CP2
18. Ông Bùi Thái Quảng, Ban CP2.

Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp cấp thoát nước -Viwaseen.11
19. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan, Nhân viên, Phòng Kế toán - Tổ chức Hành chính Công ty
20. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty.

 

Liên kết website