Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Ngày 15/7/2013 tại trụ sở Tổng Công ty, Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Tham dự lễ công bố có ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các ông Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban; Giám đốc các Chi nhánh Tổng Công ty.


 

Tại buổi lễ, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã trao Quyết định số 385/CTN-HĐTV của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho ông Ngô Văn Dũng. Phát biểu sau khi trao Quyết định, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới nằm trong chủ trương kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường năng lực quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, theo đúng với quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên giao nhiệm vụ và đề nghị ông Ngô Văn Dũng với cương vị mới được bổ nhiệm sẽ cùng tập thể Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo các mục tiêu đã đề ra.Ông Lê Khả Mạnh - Tổng Giám đốc phát biểu chúc mừng ông Ngô Văn Dũng và mong muốn ông Ngô Văn Dũng sẽ cùng với Ban Tổng Giám đốc đoàn kết trong lãnh đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.


Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Ngô Văn Dũng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin cậy, quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty; sự phối hợp của các phòng ban, đơn vị. Ở cương vị mới, ông Ngô Văn Dũng hứa sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

 

Liên kết website