Chủ tịch HĐQT Tổng công ty kiểm tra tiến độ gói thầu TKWW04 thuộc Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ

Chiều ngày 08/12/2014, tại Tam Kỳ, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã kiểm tra công trường và tiến độ thi công gói thầu TKWW04 thuộc Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ. Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc, ông Thiều Quang Quyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Tại buổi làm việc và kiểm tra tiến độ, ông Nguyễn Trung Toàn - Trưởng Ban điều hành dự án đã báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và đoàn công tác về công tác tổ chức quản lý, điều hành và thi công tại công trường. 

Theo báo cáo của Ban Điều hành, công tác thi công của Gói thầu TKWW04 đảm bảo tiến độ cam kết với Chủ đầu tư. Ban điều hành và các Đội thi công tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn của Hợp đồng. Ban điều hành và các Đội thi công cam kết với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty sẽ hoàn thành toàn bộ công việc của Gói thầu TKWW04 trước tiến độ 02 tháng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của BĐHDA và đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân trong việc đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty yêu cầu BĐHDA và các Đội thi công phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, lập hồ sơ thanh toán của gói thầu nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất của Hợp đồng.

Một số thông tin về Gói thầu TKWW04:

1. Tên gói thầu: TKWW04: Xây dựng cống thoát, xây dựng cống xả; giếng tách, cống bao nước thải và trạm bơm nâng - Tuyến chính: Đường Phan Chu Trinh

thuộc Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam

3. Tư vấn: 

4. Giá trị Hợp đồng: 88 tỷ đồng

5. Nguồn vốn: Vốn WB và vốn đối ứng Ngân sách Nhà nước

6. Tiến độ thực hiện: 24 tháng

7. Quy mô thực hiện

- Xây dựng và lắp đặt 05 Trạm bơm thoát nước

- Xây dựng 21 giếng tách

- Xây dựng tuyến cống thoát nước chính bằng cống Bê tông ly tâm: DN1000 = 1995m; DN1200 = 449m; DN1500 = 43 m;

- Xây dựng và lắp đặt tuyến cống thoát nước bằng ống HDPE: DN200 = 2.936m; DN300 = 2.830m; DN400 = 556m; DN450 = 1.153m; DN500 = 2.518m; DN600 = 1.375m

 

Liên kết website