Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn Tổng công ty VIWASEEN

Thực hiện Chương trình “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn” theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Kế hoạch số 77/KH-CĐXD ngày 11/2/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp theo phương pháp tích cực, trong hai ngày 3, 4/4/2015, tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn bước 3 cho các cán bộ Công đoàn Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam.

Đến dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Anh hùng Lao động, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Ban Tổ chức lớp học có đại diện Ban Tổ chức, Ban Chính sách pháp luật Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Tham dự lớp học Công đoàn Tổng công ty có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng phó các Ban và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn thuộc các công đoàn cơ sở của Tổng công ty

Trong hai ngày tập huấn, các học viên đã được nghe Tiến sỹ Đỗ Thị Tuyết - Giảng viên chính trường Đại học Công đoàn và các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học Công đoàn Xây dựng Việt Nam giảng các chuyên đề về: Tiền lương, tham gia xây dựng thang bảng lương và trách nhiệm của công đoàn cơ sở; Hợp đồng Lao động và trách nhiệm của công đoàn cơ sở; Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Mỗi chuyên đề giảng viên và học viên dành nhiều thời gian để thảo luận, đưa ra các tình huống thực tế để áp dụng trong quá trình hoạt động công đoàn tại các đơn vị.

Theo kế hoạch, năm 2015 Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn bước 4 cho các cán bộ Công đoàn của Tổng công ty.

Liên kết website