Công ty Mẹ - Tổng công ty VIWASEEN tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016

Ngày 05/8/2016, tại trụ sở Tổng công ty, số 52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Mẹ - Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Phúc, Chủ tịch HĐQT Tổng cổng công ty; đồng chí Lê Khả Mạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Thiều Quang Quyến, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở trong khối Công ty Mẹ-Tổng công ty và 62 đại biểu thay mặt 208 CNVCLĐ tại Công ty Mẹ được bầu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Khả Mạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty đã báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và tình hình trích lập các quỹ có liên quan đến người lao động của Công ty Mẹ - Tổng công ty.Đồng chí Thiều Quang Quyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thay mặt các công đoàn cơ sở thuộc Công ty mẹ Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể, tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng ban, Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty cũng như đề xuất, kiến nghị của người lao động.Đồng chí Lê Xuân Tiến, trưởng phòng Tổ chức-Lao động Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; tình hình thực hiện Nội quy, Kỷ luật lao động cũng như công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế và TƯLĐTT tại Công ty Mẹ - Tổng công ty.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến phát biểu tham luận của Người lao động về các vấn đề việc làm, định hướng phát triển, cải thiện điều kiện làm việc… với mục tiêu vì sự phát triển bền vững Tổng công ty, nâng cao đời sống người lao động.

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu 03 thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ và thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động cao hơn Luật.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VIWASEEN đánh giá cao Ban Tổng giám đốc và BCH Công đoàn cùng tập thể người lao động trong Công ty mẹ Tổng công ty đã thực hiện tốt các quy định trong Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu tập thể cán bộ CNVCLĐ Tổng công ty cần tăng cường kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từng cán bộ, nhân viên phải nỗ lực, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và nghiệp vụ quản lý, chung sức, đồng lòng giúp Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, hồi phục và phát triển.

(Theo VP Công đoàn TCT)

Liên kết website