Đại hội Chi bộ Tổ chức - Văn phòng, Tổng công ty VIWASEEN nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 22/5/2015, Chi bộ Tổ chức - Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đồng chí Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty. Tham dự Đại hội có 25 đảng viên gồm 23 Đảng viên chính thức và 02 Đảng viên dự bị.

Đại hội đã phát huy dân chủ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III; bầu Ban chấp hành Chi bộ và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III.

Với các đảng viên đang công tác tại các phòng ban gồm: phòng Tổ chức - Lao động; Văn phòng Tổng công ty; phòng Pháp chế và Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn; trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, Chi bộ đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm sau: tăng cường công tác quản lý cán bộ; đẩy mạnh các mặt hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức lao động; pháp chế; hành chính văn phòng và phục vụ; tăng cường, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào thi đua trong lao động sản xuất; phấn đấu kết nạp từ 4 đến 6 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ghi nhận những đóng góp trong công tác tham mưu của Chi bộ vào kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cũng đề nghị Chi bộ quan tâm phát huy hơn nữa công tác tham mưu đối với Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong việc thực hiện một số nhiệm vụ định hướng lớn của Tổng công ty trong thời gian tới như: chuyển dịch cơ cấu, tăng cường các hoạt động đầu tư chuyên ngành; thực hiện quyết liệt Đề án Tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức, cơ cấu; hoàn thiện các Quy chế, quy định quản lý; phát huy tốt vai trò của các tổ chức Đoàn thể tạo các phòng trào thi đua đóng góp vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ khóa III gồm 03 đồng chí; đồng chí Bùi Việt Trung được Chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Thảo được bầu giữ chức danh Phó Bí thư và đồng chí Vũ Thành Công được bầu là Chi ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III gồm 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Liên kết website