Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 19/10/2017, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Quảng- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Ngô Văn Dũng –Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; cùng với sự tham dự  của 77 đại biểu đại diện cho 1.296 đoàn viên công đoàn trong toàn Tổng công ty.

Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2012-2017; quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2017-2022; động viên CNV Tổng công ty ra sức thi đua lao động sản xuất giỏi, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển ngành Xây dựng và đất nước.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty VIWASEEN khóa II cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ CNV Tổng công ty có 1296 người trong đó có 292 nữ, chiếm 22%; có 39 người có trình độ trên đại học, 492 người có trình độ đại học và cao đẳng, trung cấp là 192 người. Đội ngũ lao động trẻ, trình độ học vấn và tay nghề cao hơn, có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường không ngại khó ngại khổ, vậy nên trong suốt nhiệm kỳ Tổng công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm với những kết quả khả quan, nhất là thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đầu năm 2017 là 5,4 triệu đồng tăng 9% so với năm 2013. 100% CNV Tổng công ty được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện; đời sống và điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện. Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Cty cổ phần đã mở ra nhiều thời cơ để các đơn vị nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến công nghệ, đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng công ty luôn đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNV, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các hoạt động an sinh xã hội. Công đoàn Tổng công ty tham gia với lãnh đạo chuyên môn về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, giải quyết lao động dôi dư khi cổ phần hóa, đảm bảo đúng quy định, công khai dân chủ. Công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNV, tổ chức phong trào thi đua yêu nước luôn được đảm bảo thực hiện. Trong công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh Công đoàn Tổng công ty đã thành lập mới 1 Công đoàn cơ sở (CĐCS) và chuyển 1 CĐCS về sinh hoạt tại địa phương, giải thể 4 CĐCS chi nhánh và chuyển thành tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ quan Tổng Cty. Tính đến 30/9/2017, Công đoàn Tổng công ty có 19 CĐCS với 1296 đoàn viên công đoàn, nữ là 292 người.

Thực hiện chương trình “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn”, trong 5 năm qua, toàn Tổng công ty có 470 lượt CNV được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công đoàn. Đối với Công đoàn Tổng công ty hoạt động nữ công luôn được chú trọng: Ban nữ công đã xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa và chương trình làm việc hàng năm triển khai tới các CĐCS vào những dịp 8/3 và 20/10… Tổ chức kỷ niệm vào những ngày lễ lớn trong năm và đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong nhiệm kỳ vừa qua, việc thu – chi quản lý và sử dụng tài chính được công khai, hợp lý và không có sai phạm.

Đại hội cũng đã thông qua Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng, Tổng công ty sẽ tiếp tục thoái vốn Nhà nước ở hầu hết các đơn vị trong Tổng Cty, mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Các đơn vị sẽ năng động, linh hoạt, nhạy bén hơn, nâng cao được năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Đại hội Công đoàn Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thống nhất bầu ra ông Bùi Việt Trung làm Chủ tịch Công đoàn và bà Đoàn Thị Lan Anh, bà Vũ Thị Khiêm làm Phó Chủ tịch.

Liên kết website