Đồng chí Ngô Văn Dũng giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 03/01/2017, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thành ủy Hà Nội chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Lê Thị Minh Nguyệt - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Về phía Tổng công ty có đồng chí Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư ĐU, Tổng Giám đốc TCT; các đồng chí Ủy viên BTV; Ủy viên BCH Đảng bộ; Thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng, phó các phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh; Bí thư, Chủ tịch, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các đơn vị thành viên tại khu vực phía Bắc.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vũ Đức Bảo - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã trao Quyết định số 1583-QĐ/TU ngày 27/12/2016 chuẩn y đồng chí Ngô Văn Dũng - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐU, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Vũ Đức Bảo - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã trao Quyết định số 1582-QĐ/TU ngày 27/12/2016 chuẩn y đồng chí Bùi Việt Trung - UV BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức ĐU, Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chúc mừng các đồng chí Bí thư Đảng ủy và UV BTV Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí đánh giá cao kết quả thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty và kết quả thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại Tổng công ty. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng đề nghị sau khi thực hiện kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo, Đảng ủy Tổng công ty tập trung khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện  các nhiệm vụ SXKD và xây dựng Đảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017 ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Đồng thời, đồng chí cũng đề  nghị, với đặc thù của đơn vị, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty cần có sự phối hợp với đồng chí Bí thư với tinh thần đoàn kết cao nhất đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như tôn trọng quyền của HĐQT, Tổng Giám đốc. Đảng ủy, HĐQT, Tổng Giám đốc cần hoàn thiện xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động tại Tổng công ty với ý thức cao nhất trước Đảng ủy, Bộ Xây dựng và Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ công bố, đồng chí Ngô Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy với Đảng ủy Tổng công ty trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu SXKD và xây dựng Đảng năm 2017 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp của Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban đảng của Thành ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, lãnh đạo chủ chốt và Đảng viên trong toàn Tổng công ty trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty trong thời gian tới.

 

Liên kết website