Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty

Ngày 30/5/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty VIWASEEN đã long trọng tổ chức lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng dự và trao các Quyết định.

Về phía Tổng công ty có ông Ngô Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, Công ty thành viên.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Sinh đã trao Quyết định số 486/QĐ-BXD ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cử ông Nguyễn Ngọc Cương, sinh năm 1966, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Người đại diện quản lý 28,16% vốn nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP và Văn bản số 353/BXD-TCCB ngày 29/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Cương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Theo đó, căn cứ Quy định của Điều lệ Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty đã họp và bầu ông Nguyễn Ngọc Cương là Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2014  - 2018.

Cũng tại buổi lễ, Tổng công ty đã công bố Quyết định số 556/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Dũng, sinh năm 1973, Kỹ sư Điện, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 26/5/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sinh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng giao chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Ngô Văn Dũng đã được Ban cán sự, lãnh đạo Bộ Xây dựng tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty phát huy đoàn kết, năng lực và trí tuệ để lãnh đạo HĐQT, Ban điều hành và tập thể cán bộ, CNV Tổng công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD, ĐTPT năm 2017 và các năm tiếp theo.

Phát biểu nhân nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu cảm ơn chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trong thời gian tới. Ông Nguyễn Ngọc Cương bày tỏ niềm vinh dự khi được gia nhập mái nhà VIWASEEN và hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, CB, CNV Tổng công ty đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống và uy tín thương hiệu của Tổng công ty nhằm xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng công ty cảm ơn Ban cán sự, lãnh đạo Bộ Xây dựng và các Vụ liên quan cùng tập thể cán bộ lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng, tạo điều kiện trong quá trình công tác vừa qua cũng như tin tưởng giao nhiệm vụ mới; ông mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNV Tổng công ty sẽ đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng Tổng công ty phát triển.

Liên kết website