Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh làm việc với Tổng công ty VIWASEEN

Sáng ngày 19/5/2015, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng làm việc với Tổng công ty VIWASEEN về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013 - 2015.

Tham gia Đoàn công tác có ông Đậu Minh Thanh - Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp; ông Hà Mạnh Hoạt - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; ông Phan Quang Thịnh - Phó Trưởng phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính; cùng với chuyên viên các Vụ.

Về phía Tổng công ty VIWASEEN, có ông Dương Văn Phúc - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các ông/bà Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc, Thành viên BKS; Kế toán trưởng và lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, thay mặt HĐQT Tổng công ty ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT đã báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng công ty; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013 - 2015. Ông Lê Khả Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo về kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD- ĐTPT năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đề nghị Tổng công ty cần tiếp thu ý kiến của các Vụ tại buổi làm việc để hoàn thiện các nội dung chuẩn bị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cũng như các nội dung đề xuất điều chỉnh Đề án Tái cơ cấu để sớm trình Bộ xem xét, phê duyệt. Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, Thứ trưởng lưu ý Tổng công ty cần tập trung hoàn thành Quyết toán chi phí cổ phần hóa; hồ sơ bàn giao vốn sang Công ty cổ phần; tăng cường nguồn lực tài chính và kỹ thuật, tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư các dự án chuyên ngành cấp thoát nước, xử lý môi trường.

Liên kết website