ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

18/12/2013 2:36:30 CH

Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 838-QĐ/TU ngày 25/10/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

18/12/2013 2:35:58 CH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY

18/12/2013 2:35:14 CH

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) được thành lập theo Quyết định số 1104/QĐ-TNHN ngày 30/5/2007 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại các cơ sở Đoàn thuộc các Công ty con và Công ty liên kết thuộc Tổng Công ty

Liên kết website