ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 838-QĐ/TU ngày 25/10/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại các cơ sở Đảng thuộc Công ty mẹ và các Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty. 

Đảng ủy Tổng Công ty VIWASEEN là Đảng cấp trên cơ sở  trực thuộc Thành ủy Hà Nội gồm 22 tổ chức cơ sở Đảng, quản lý 537 đảng viên sinh hoạt tại 04 Đảng bộ và 18 Chi bộ cơ sở hoạt động trải khắp các vùng miền trong cả nước.

Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2007 - 2012 diễn ra trong các ngày 12 - 13 tháng 12 năm 2007 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí; bầu đồng chí Nghiêm Văn Bang là Bí thư Đảng ủy

Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2013 - 2015 diễn ra ngày 24/01/2013 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, bầu đồng chí Dương Văn Phúc là Bí thư Đảng ủy

Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra ngày 20-21/08/2015 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí, 

Ngày 03/01/2017, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thành ủy Hà Nội chuẩn y đồng chí Ngô Văn Dũng - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐU, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Liên kết website