ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) được thành lập theo Quyết định số 1104/QĐ-TNHN ngày 30/5/2007 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại các cơ sở Đoàn thuộc các Công ty con và Công ty liên kết thuộc Tổng Công ty. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty VIWASEEN là đoàn cấp trên cơ sở (tương đương cấp quận, huyện) trực thuộc Thành đoàn Hà Nội gồm 18 tổ chức cơ sở đoàn, quản lý 547 đoàn viên và hàng nghìn thanh niên đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các công ty thành viên, với địa bàn trú đóng và hoạt động trải khắp các vùng miền trong cả nước.

Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2007 - 2012 diễn ra trong các ngày 12 - 13 tháng 10 năm 2007 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Bá Liêm là Bí thư Đoàn Tổng công ty.

Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra ngày 07/9/2012 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, bầu đồng chí Vũ Thành Công là Bí thư Đoàn Tổng công ty;

Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra ngày 28/8/2017 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Vũ Thành Công là Bí thư Đoàn Tổng công ty;

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Nhiều cơ sở Đoàn và cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội.

II. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TỔNG CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

1. Bí thư:

- Đồng chí Nguyễn Bá Liêm                       (từ tháng 5/2007 đến tháng 02/2012)

- Đồng chí Bùi Việt Trung                          (từ tháng 02/2012 đến tháng 9/2012)

- Đồng chí Vũ Thành Công                         (từ tháng 9/2012 đến nay)

2. Phó Bí thư

- Đồng chí Trương Quang Dũng                   (từ tháng 5/2007 đến tháng 10/2007)

- Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn                     (từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2012)

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương           (từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2012)

- Đồng chí Phạm Trung Hiếu                        (từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2017)

- Đồng chí Đoàn Thị Lan Anh                       (từ tháng 9/2012 đến nay)

- Đồng chí Trần Thi Vũ​                                  (từ tháng 8/2017 đến nay)

Liên kết website