NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

10/12/2013 9:25:15 CH

Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên ngành có trình độ Đại học và trên Đại học, Tổng công ty VIWASEEN và các đơn vị thành viên đã làm chủ nhiều đề tài nghiên cứu có ứng dụng hiệu quả vào hoạt động SXKD của TCT và lĩnh vực cấp thoát nước Việt Nam

Liên kết website