BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2014

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 98/2014/NĐ-CP 24/10/2014

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

10/12/2014
           

 

 

Liên kết website