Thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

THÔNG BÁO
CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG (WASE)
 
Kính gửi: QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ
 
Căn cứ theo Văn bản số 651/BXD-QLDN ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo kế hoạch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty như sau:
 
1. Cổ phần được chuyển nhượng: Cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG (WASE)
  • Địa chỉ CTCP WASE: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Vốn Điều lệ: 8.000.000.000 đồng
2. Số lượng cổ phần chào bán:          200.000 cổ phần
3. Mệnh giá:                                    10.000 đồng/cổ phần
4. Giá khởi điểm:                             27.300 đồng/cổ phần
5. Tổ chức Tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tại Hà Nội
6. Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài có quan tâm đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại khoản 1 trên đây xin gửi Thư quan tâm cho Tổng công ty theo quy định tại khoản 8 dướiđây
7. Thời gian nhận Thư quan tâm: Trước 16h00 ngày 08 tháng 4 năm 2015
8. Địa điểm nhận bản Thư quan tâm:

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

          Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 38432530
Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh:
          Địa chỉ: Lầu 4, Khu A Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08 3 8489432

Mẫu Thư quan tâm: tải về TẠI ĐÂY

Tổng công ty Đầu tư nước và Mô itrường Việt Nam – CTCP sẽ gửi Hồ sơ chào bán tới cho các nhà đầu tư gửi Thư quan tâm như trên.

Trân trọng thông báo.

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

 

Liên kết website